Onze neuro-programma's

Neuro-Coaching

Als u weet in welke netwerken bepaalde gedachten, stemmingen en gedragingen worden gerepresenteerd, kunt u leren hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. U verandert daarmee de infrastructuur van uw brein.

In uw communicatie is brein kennis een middel om anderen te begrijpen en om begrepen te worden. Weten van waaruit iemand in zijn brein communiceert, zorgt ervoor dat u dezelfde taal spreekt.

Met neuro-coaching krijgt u in korte tijd kennis, inzicht en vaardigheden aangereikt aan de hand van uw vragen en ervaringen. U krijgt inzicht in uw eigen doelen en drijfveren en die van anderen. Daarmee neemt uw vermogen om synergie te creëren en doelen te bereiken toe.

Neuro-Educatie

In scholen is brein kennis van belang om het effect van lessen te versterken. Brein kennis geeft inzicht en handvatten om motivatie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en coöperativiteit te stimuleren. Neuro-educatie helpt docententeams om door de manier waarop zij lessen vorm geven en door hun communicatie maximale invloed uit te oefenen op een positieve ontwikkeling van de leerlingen of studenten.

Neuro-Hospitality

In hotels en restaurants is het belangrijk de gemoedstoestand en de behoeftes van gasten goed in te schatten. Dan kan de juiste actie of reactie worden bepaald. Dat maakt het verschil tussen tevreden en ontevreden gasten. Brein kennis is hiervoor het aangewezen middel. Neuro-hospitality is de “next level” in succesvol werken in hotels en restaurants.

Neuro-Healthcare

Het welbevinden en de gezondheid van mensen wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop zij tegen problemen en mogelijkheden aankijken. In ziekenhuizen, verzorgingshuizen, arbodiensten en instellingen voor gezondheidszorg zijn communicatie en organisatie de twee middelen die daarop grote invloed uitoefenen.

Bij Neuro-Healthcare leren werkers in de gezondheidszorg hoe zij op basis van brein kennis de optimale omstandigheden kunnen creëren om positieve invloed uit te oefenen. Zij krijgen communicatieve vaardigheden aangereikt die zelfstandigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid maximaal stimuleren.

Neuro-Retail

Het geven van korting, het stunten met aanbiedingen en opvallende reclame zijn naast de winkelopstelling manieren om klanten te beïnvloeden. De effecten van deze middelen op binding met de klanten zijn meestal niet van blijvende aard. De klant zoekt naar de zaak met de meeste korting.

Met Neuro-Retail leren medewerkers vanuit hun passie voor het werk op integere verbindende wijze met de klant te communiceren en het werk te organiseren.

Neuro-Business

Verkopen, inkopen, onderhandelen en deals sluiten zijn activiteiten die gericht zijn op opdrachten binnen halen, producten verkopen en winst behalen. Concurrentie, competitie en snelheid zijn het fundament van deze bedrijfstak.

Bij Neuro-Business leert men relatie leggen om op integere wijze handel te drijven. Het creëren van win-win relaties en het behalen van targets kunnen twee elementen van het zakelijk proces zijn door gebruik te maken van de inzichten en vaardigheden van Neuro-Business.

Neuro-Finance

De financiële dienstverlening is de afgelopen 40 jaar sterk van karakter veranderd. Investeren en handel in financiële producten is risicovoller geworden en de gevolgen van foutieve beslissingen zijn verstrekkend.

Met Neuro-Finance leren werkenden in de banksector doelen, normen, waarden en vaardigheden te koppelen aan een ideële overkoepelende visie. Het proces van financiële dienstverlening wordt gebaseerd op breinprocessen waardoor elke werknemer betrokken en verantwoord handelt.

Neuro-Human Resource Management

HR afdelingen houden zich bezig met het welzijn van de medewerkers. Carrière perspectieven, ontwikkelingstrajecten en het beperken van verzuim zijn drie hoofdtaken van HR afdelingen.

Neuro-Human Resource Management is een aanvullende methode die de effectiviteit en de evidence based aanpak van HR werk significant verbetert. Inzicht, kennis en vaardigheden vanuit het breinperspectief zijn de ingrediënten waarmee HR medewerkers hun effectiviteit op een hoger niveau brengen. Daarmee verbeteren ze het welzijn, de betrokkenheid en de inzet van de personeelsleden.

Neuro-Leadership

Leiding geven is meer dan alleen werkprocessen organiseren. In de eerste plaats is leiding geven de kunst van het communiceren. Hoe krijg je mensen op een lijn? Hoe maak je verbind je bedrijfsdoelen met persoonlijke doelen? Hoe zorg je voor eenheid en harmonie in een team? Op welke manier kun je conflicten voorkomen of oplossen? Brein kennis is de sleutel tot het begrijpen van medewerkers. Brein vaardigheden zijn de sleutel tot succesvol en effectief communiceren en organiseren.

Neuro-Leadership is de methode die leiders en managers leert om brain-based leiding te geven en doelfocus, betrokkenheid en harmonie te creëren.

Neuro-teambuilding

Soms draaien teams niet zoals gewenst. Er zijn spanningen en fricties die de effectiviteit van teams sterk verminderen. In geval van fusies en reorganisaties worden mensen onzeker en voelen ze zich onveilig. Wanneer twee of meer teams worden samengevoegd vervallen oude status en positie patronen en moeten er nieuwe verhoudingen, routines en zekerheden worden gecreëerd.

Met Neuro-Teambuilding worden deze processen op basis van breinkennis begeleid en vorm gegeven. Veranderingen kunnen gepaard gaan met veiligheid en zekerheid. Veranderingen kunnen vanuit het brein als bedreiging of als kans vorm krijgen. Dat gebeurt met Neuro-Teambuilding.

Programma’s op maat

Alle programma’s kunnen in overleg op maat worden aangeboden. Workshops, trainingen, implementatie trajecten en coaching trajecten krijgen vorm op basis van de wensen en mogelijkheden.

Meer informatie?

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.